Google


Share this page with your Friend(s)

Add this page to your Favourites

SitemapMnemonic Devices > Navigation > Directions of the Compass

Directions of the Compass

 compas

Never Eat Shredded Wheat
Never Eat Slimy Worms
Never Eat Soggy Waffles
Never Eat Sour Watermelon

      N
W        E
       S

Bron: Amanda's Mnemonics Page

 
Eselsbrücken > Gemischtes > Reihenfolge der Windrichtungen


Reihenfolge der Windrichtungen

 Eselsbrücke: Reihenfolge der Windrichtungen


Nie ohne Seife waschen .
Nie ohne Schuhe wandern.

Norden, Osten, Süden, Westen
(oben angefangen - im Uhrzeigersinn)

Dank ChristaMnémoniques > Nautisme > L'ouest et l'est


L'ouest et l'est

 Mnémoniques: L'ouest et l'est

OrangE (ou OrestE) : l'ouest est à gauche et l'est à droite

Merci Simon AEzelsbruggetjes > Navigatie > Zinnetjes om de windrichtingen te onthouden


Zinnetjes om de windrichtingen te onthouden

 compas

Een ezelsbruggetje om de windrichtingen te onthouden is:
Noorse Olifanten Zwemmen Weg
en dan bovenaan beginnen en met de klok meegaan.
      N
W        O
       Z
Met dank aan Marieke Gondrie.

of:

Nooit Oorlog Zonder Wapens  (met dank aan Katrien van Pellicom)
Nooit Opstaan Zonder Wekker (met dank aan Joline de Deyne)
Nooit Onweer Zonder Wolken (met dank aan Marjan)
Nooit Overstromingen Zonder Water (met dank aan De Groeve)
Nooit Op Zondag Werken (met dank aan Mieke Terburg en ook Mullekom)
Nieuwe Onderbroeken Zijn Wit (met dank aan Sara Vanassche)
Naast Ons Zit Wim (met dank aan Noël Creemers)
Nooit Oriënteren Zonder Windroos (met dank aan Veronique)

 


Ook:

WINDROOS : Rechts het OOSten

Met dank aan: Ronny Thys

Of:

 
Je begint met Wie links net zoals je een zin begint en dan ga je met de klok mee.
Geleerd van juf Fia op de Korf.

Met dank aan: Esther
Popularity Score


back